દહીં મૂકીને ચાટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહીં મૂકીને ચાટવું

  • 1

    અમથું સંઘરી રાખવું.