દાખલો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાખલો કરવો

  • 1

    ગણિતનો દાખલો ગણવો, તેનો ઉત્તર લાવવો.

  • 2

    સાબિતી આપવી.