દાખલો ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાખલો ખાવો

  • 1

    મેળ મળવો; પત્તો લાગવો.

  • 2

    પુરાવો મળવો.