દાખલો બેસાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાખલો બેસાડવો

  • 1

    ધડો લે એવું કરવું.

  • 2

    ગણિતના હિસાબનો ઉત્તર મેળવવો.