દાખલો લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાખલો લેવો

  • 1

    દાખલા પરથી સમજવું કે બોધ લેવો.