દાખલ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાખલ કરવું

  • 1

    અંદર લેવું, ઘાલવું.

  • 2

    સામેલ કરવું; અંદર પ્રવેશ આપવો.