દાઝ્યા ઉપર ડામ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાઝ્યા ઉપર ડામ

  • 1

    એક દુઃખ હોય તેમાં બીજું ઉમેરાવું.