દાઝે બળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાઝે બળવું

  • 1

    ખારવૃત્તિથી કે ગુસ્સાથી ચચણવું.