દાંડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંડ

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    ડાંડ; છડું; બૈરીછોકરાં વિનાનું.

  • 2

    ડંડાથી કામ લેનાર; લાંઠ.

  • 3

    નાગું; લબાડ; લુચ્ચું.