દાંડગાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંડગાઈ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ડાંડગાઈ; ડાંડપણું; નાગાઈ; લાંઠાઈ.