દાંડાઈ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંડાઈ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ડાંડાઈ; ડાંડપણું; નાગાઈ; લાંઠાઈ.