દાઢમાં ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાઢમાં ઘાલવું

  • 1

    મેળવવાની કે વેર લેવાની મનમાં ગાંઠ વાળવી.