દાઢી મૂછ ઉતરાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાઢી મૂછ ઉતરાવવી

  • 1

    સૂતક પૂરું થયે દાઢી ને મૂછ બોડાવવી.