દાઢ આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાઢ આવવી

  • 1

    દાઢનો દાંત ફૂટવો.

  • 2

    દાઢ દુઃખવી.