દાઢ ગળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાઢ ગળવી

  • 1

    મોંમાં પાણી આવવું; સ્વાદ કરવાનું મન થવું.