દાણા વાળવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાણા વાળવા

  • 1

    વળગણ જોવા કે કાઢવા માથા ઉપર દાણા ફેરવવા.