દાણો ચાંપી કે દાબી જોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાણો ચાંપી કે દાબી જોવો

  • 1

    કહી જોવું; પાસો ફેંકી જોવો.