દાતણ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાતણ કરવું

  • 1

    (જેમ કે, દાતણ વડે) દાંત સાફ કરવા.