દાતરડું ને બંધિયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાતરડું ને બંધિયા

  • 1

    એ સિવાય પાસે કશી પૂંજી ન હોવી; ગરીબ હોવું.