દાંત આવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંત આવવા

  • 1

    દાંત ફૂટવા.

  • 2

    બોલવાનું કે સામા થવાનું બળ આવવું.

  • 3

    હસવું.