દાંત ઊઠવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંત ઊઠવા

  • 1

    બચકું ભરાતાં દાંતના ઘાની નિશાની પડવી.