દાંત કચકચાવીને રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંત કચકચાવીને રહેવું

  • 1

    હારીને-થાકીને શાંત રહેવું.