દાંત કાકરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંત કાકરવા

  • 1

    કરડવાની કે ખાવાની ઇચ્છા કરવી.

  • 2

    ઉશ્કેરવું; ચડાવવું.