દાંત કાઢવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંત કાઢવા

  • 1

    ખડખડ હસવું.

  • 2

    દાંત ખેંચી કાઢવા.