દાંત ખાટા કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંત ખાટા કરવા

  • 1

    હરાવવું.

  • 2

    પશ્ચાત્તાપ કરાવવો.