દાંત ખીલી બેસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંત ખીલી બેસવી

  • 1

    ડાચું ફાટી ન શકવું.