દાંતે તરણું લેવરાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંતે તરણું લેવરાવવું

  • 1

    હાર કબૂલ કરાવવી; દીનતા દાખવવાની ફરજ પાડવી.