દાંત તોડી નાખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંત તોડી નાખવા

  • 1

    સખત માર મારવો.