દાંત નંખાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંત નંખાવવો

  • 1

    પડી ગયેલા દાંતની જગાએ નકલી દાંત બેસાડાવવો.