દાંત ફૂટવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંત ફૂટવા

  • 1

    દાંત ઊગવા-ફૂટવા; દાંત આવવા.

  • 2

    બોલવાનું કે સામા થવાનું બળ આવવું.