દાંત બંધાવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંત બંધાવા

  • 1

    ડાચું ફાટી ન શકવું.