દાંતે મેલ આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંતે મેલ આવવો

  • 1

    પૈસાદાર થવું.