દાંતે લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંતે લાગવું

  • 1

    સ્વાદ પડવો; સ્વાદ રહી જવો.