દાંત હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંત હોવા

  • 1

    જોર હોવું.