દાનત રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાનત રાખવી

  • 1

    મનોવૃત્તિ રાખવી.