દાન આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાન આપવું

  • 1

    દાન તરીકે આપવું.

  • 2

    રમતનો દાવ આપવો.