દાન લેવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાન લેવાં

  • 1

    સ્ત્રી પુરુષે ગુરુ સમક્ષ ભેટ મૂકી ગુરુમંત્ર લેવો.