દાપું ચૂકવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાપું ચૂકવવું

  • 1

    લાગો આપવો.