દાબમાં રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાબમાં રાખવું

  • 1

    દબાણ તળે યા અંકુશ કે ધાકમાં રાખવું.