દાબીને કહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાબીને કહેવું

  • 1

    આગ્રહ કરવો; શરમમાં કે શેહમાં નાખીને કહેવું.