દારૂડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દારૂડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક વનસ્પતિ.

  • 2

    એક પક્ષી.