દાળ ઓરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાળ ઓરવી

  • 1

    દાળ રાંધવા માટે આંધણમાં નાખવી.