દાળ કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાળ કરવી

  • 1

    (કઠોળની) પ્રવાહી વાની કરવી.

  • 2

    દાળ પાડવી.