દાવો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાવો કરવો

  • 1

    હક માટે અદાલતમાં ફરિયાદ કરવી.

  • 2

    હક કરવો.