દાવો કાઢી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાવો કાઢી નાખવો

  • 1

    ફરિયાદ નામંજૂર કરવી (અદાલતે).