દાવો ચાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાવો ચાલવો

  • 1

    અદાલતમાં ફરિયાદની તપાસનું કામ શરૂ થવું.