દાવ આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાવ આપવો

  • 1

    રમતમાં જેને રમવાની વારી હોય તે રમી શકે તે માટે પોતાને માથે આવતું કામ કરવું.