દાવ જોઈને સોગટી મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાવ જોઈને સોગટી મારવી

  • 1

    લાગ જોઈને કામ કરવું.