દિન ઘેર ન હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દિન ઘેર ન હોવો

  • 1

    ભાગ્ય પાંશરું ન હોવું.