દિન ફરી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દિન ફરી જવો

  • 1

    ભાગ્ય રૂઠવું.

  • 2

    ભાગ્યદશા બદલાવી.